Aktuální doba expedice objednávky je 14 dní. Děkujeme za pochopení.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Informace pro zákazníky o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14 dnů do převzetí zboží: 

1. KDY MŮŽU ODSTOUPIT OD SMLOUVY?

Práva spotřebitele týkající se odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 63/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Od smlouvy uzavřené s naším e-shopem máte právo odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží od dopravce. Postačí, když nám dopis nebo email zašlete poslední den. 

2. CO VŠE MUSÍM UDĚLAT?

Pro úspěšné odstoupení od smlouvy nás o něm musíte informovat, a to buď dopisem zaslaným na adresu Souňov 58, 286 01 Čáslav nebo emailem zaslaným na adresu info@zahradnictvi-eden.cz. K odstoupení od smlouvy můžete využít našeho formuláře zveřejněného na stránkách e-shopu www.zahradnictvi-eden.cz  pod záložkou „Odstoupení od smlouvy“.

Pokud odstoupíte od smlouvy, jste povinni nám zaslat zboží, které Vám bylo na základě smlouvy dodáno. My jsme pak povinni Vám zaslat zpět peníze, které jste za zboží zaplatili. 

Zboží nám můžete osobně předat na provozovně anebo zaslat na adresu Souňov 58, 286 01 Čáslav. Náklady se zasláním zboží zpět nesete Vy, jako kupující. 

3. CO NÁSLEDUJE PO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY?

V případě odstoupení od smlouvy Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, ode dne, kdy nám došlo nebo ode dne, kdy nám prokážete, že jste nám zboží zaslal zpět, vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 

Vrácení plateb provedeme stejným způsobem, který jste použili pro provedení první platby, pokud si nevyberete jiný způsob. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

4. ZA CO V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ ODPOVÍDÁM? 

V případě vrácení zboží odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k tomu, abyste se seznámili s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud tedy způsobíte jakoukoli škodu na zboží tím, že se zbožím zacházíte jinak než je to nutné k jeho kontrole a zjištění případných vad, odpovídáte za tuto škodu i přesto, že jste od smlouvy odstoupili. 

5. KDY NELZE ODSTOUPIT OD SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNÍ?

V souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůžete mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. řezaných květin), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Pokud by s tímto zbožím bylo něco v nepořádku, můžete jej samozřejmě reklamovat v souladu s reklamačním řádem.